ใบอนุญาต
11/09357
วัน-เวลาทำการ : จ.-ศ.: 09.00 – 17.30 น.
ส.: 09.00 - 12.00 น.
ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
จีน
พบ
2013 ช่วงวันเดินทาง จาก 231 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SMFT200399
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ม.ค. 63 - 4 มิ.ย. 65
 • 26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
  2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
  5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
  3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
  10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
  17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
  19 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63
  24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
  7 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
  14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63
  28 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63
  5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
  12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
  19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
  26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
  2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
  9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
  23 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
  30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
  6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
  13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63
  20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
  27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
  4 มิ.ย. 64 - 4 มิ.ย. 65
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 35 )
 Lucky air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
4,777 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200390
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 2 เม.ย. 63
 China Eastern
4 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
5,995 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193684
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 30 ม.ค. 63
 China Southern Airlines
5 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
6,996 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195882
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.พ. - 3 มี.ค. 63
 • 1 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  1 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 12 )
 kunming airline
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
6,996 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200017
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 3 เม.ย. 63
 • 1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
  30 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
  31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 31 )
 kunming airline
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
6,996 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200134
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 3 พ.ค. 63
 • 1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
  2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
  6 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
  7 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
  8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
  9 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
  17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
  21 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
  22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
  27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
  28 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
  29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 29 )
 kunming airline
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
6,996 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT192219
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 24 มี.ค. 63
 Hong Kong Airlines
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
6,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193135
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.พ. - 2 มิ.ย. 63
 • 5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
  30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 50 )
 Thai AirAsia
4 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
7,888 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193673
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
14 ก.พ. - 24 มี.ค. 63
 • 14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 18 )
 Shandong Airlines
5 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
7,888 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT196327
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
เที่ยวเซี่ยงไฮ้กับราคาสุดว้าว!! นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในจีน ชมวิวเมืงเซี่ยงไฮ้ @จินเหมาทาวเวอร์ ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ย่านดังในเซี่ยงไฮ้ #ว้าวมากแม่
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63
4 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
7,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 231 โปรแกรม
Powered by