ใบอนุญาต
11/09357
วัน-เวลาทำการ : จ.-ศ.: 09.00 – 17.30 น.
ส.: 09.00 - 12.00 น.
ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ฝรั่งเศส
พบ
217 ช่วงวันเดินทาง จาก 51 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SMFT195794
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 7 พ.ค. 63
 Kuwait Airways
6 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
33,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194821
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ หมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น"
เดินทางช่วง
14 มี.ค. - 6 มิ.ย. 63
 Etihad Airways
8 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง
39,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195482
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!! ชมเมืองมรดกโลกเสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ "จัตุรัสกรองต์ ปลาซ" ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป
เดินทางช่วง
17 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
 Cathay Pacific
8 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง
39,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195483
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ชมหมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของประเทศเนเธอร์แลนด์ "หมู่บ้านกีธูร์น" ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ "จัตุรัสกรองต์ ปลาซ" ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป
เดินทางช่วง
21 พ.ค. - 28 พ.ค. 63
 Cathay Pacific
8 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง
39,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195309
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
13 ก.พ. - 9 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
42,900 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194820
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!! ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ หมู่บ้านไร้ถนน "หมู่บ้านกีธูร์น"
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 8 พ.ค. 63
 Etihad Airways
8 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง
42,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194883
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ท่องเมืองเทพนิยาย พิชิต "ยอดเขามงบล็องค์" โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ "เมืองชาโมนิกซ์" พิชิต "ยอดเขากลาเซีย 3000" โดยกระเช้าไฟฟ้า ท้าพิสูจน์ความสูงบน "สะพานแขวนพีควอร์ค"
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 24 มิ.ย. 63
 EVA Air
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
42,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195620
ระยะเวลา 7 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ม.ค. - 29 มี.ค. 63
 • 27 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  30 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63
  3 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  27 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 16 )
7 วัน 7 คืน / เริ่มเพียง
43,900 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195319
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!! ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ หมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น"
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 28 มี.ค. 63
 Etihad Airways
8 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง
43,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193822
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 12 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
45,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 51 โปรแกรม
Powered by