ใบอนุญาต
11/09357
วัน-เวลาทำการ : จ.-ศ.: 09.00 – 17.30 น.
ส.: 09.00 - 12.00 น.
ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ฮ่องกง
พบ
410 ช่วงวันเดินทาง จาก 52 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SMFT195879
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 ม.ค. - 30 ม.ค. 63
 Egyptair
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
3,993 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195880
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 29 ก.พ. 63
 Egyptair
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
3,993 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200016
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 18 มี.ค. 63
 • 4 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  1 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 16 )
 Emirates Airlines
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
3,993 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200015
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 มี.ค. - 30 มี.ค. 63
 Cathay Pacific
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
5,995 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200384
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 มี.ค. - 23 มี.ค. 63
 Dragonair
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
5,995 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195878
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 29 ก.พ. 63
 Egyptair
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
6,996 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200011
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 มี.ค. - 28 มี.ค. 63
 Egyptair
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
6,996 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT192219
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 24 มี.ค. 63
 Hong Kong Airlines
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
6,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200414
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ท้าความสูงที่สะพานแก้วหวงถึงเซีย
ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแช่กงหมิว, ช๊อปย่านจิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 24 มี.ค. 63
 Hong Kong Airlines
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
7,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195403
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 29 ก.พ. 63
 Egyptair
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
8,998 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 52 โปรแกรม
Powered by