ใบอนุญาต
11/09357
วัน-เวลาทำการ : จ.-ศ.: 09.00 – 17.30 น.
ส.: 09.00 - 12.00 น.
ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
มาเก๊า
พบ
173 ช่วงวันเดินทาง จาก 17 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SMFT196330
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ก.พ. - 29 ก.พ. 63
 Air Macau
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
3,993 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193886
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
8 ก.พ. - 31 พ.ค. 63
 • 8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 14 )
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
6,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193642
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.พ. - 31 พ.ค. 63
 • 5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
  7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 42 )
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
8,499 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193759
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 22 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
8,888 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200100
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
มาเก๊า, จูไห่, จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล, ท่องโลกใต้ทะเลและสวนสนุกสุดมันส์ CHIME LONG OCEAN KINGDOM, โบสถ์เซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, ร้านขนมของฝาก, THE VENETIAN, THE PARISIAN
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 20 มิ.ย. 63
 Air Macau
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
10,899 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193148
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.พ. - 31 พ.ค. 63
 • 5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
  7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 42 )
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
10,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193766
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
6 ก.พ. - 22 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
10,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT196297
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
มาเก๊า, ซัวเถา, สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, เกาะหม่าสือ, ไฮตังม่า, เฮียงบู้ซัว, ไต่ฮงกง, เมืองแต้จิ๋ว, ถ่ายรูปกับสะพานวัวคู่, ศาลเจ้ามังกรเขียว, วัดไคหยวน, แม่กวนอิมริมทะเล, THE VENETIAN RESORT & THE PARISIAN MACAU
อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินฮัวเฉียว
เดินทางช่วง
10 ก.พ. - 29 มิ.ย. 63
 • 10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
  21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
  3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
  25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 10 )
 Air Macau
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
12,899 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT192732
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
นั่งรถโค้ชช้ามสะพานเชื่อม “ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า” HZMB สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก
เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
มาเก๊า,วัดอาม่า,เซนต์ปอล,เซนาโด้สแควร์,เวเนเชี่ยน,ปาริเชี่ยน,จูไห่,หวีหนี่,เซินเจิ้น,ตลาดตงเหมิน,สวนฮอลแลนด์,รีพลัสเบย์,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน
เดินทางช่วง
22 ก.พ. - 30 มี.ค. 63
 Hong Kong Airlines
3 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
12,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT191111
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ชมและถ่ายรูปในสวนหยวนหมิงหยวน,ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Road,วิหารเซนต์ปอล ,เซนาโด้สแควร์
เป็ดย่าง,ห่านพะโล้
ช้อปปิ้งหลอหวู่,ตลาดกงเป่ย
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 28 เม.ย. 63
 Royal Jordanian
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
13,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 17 โปรแกรม
Powered by