ใบอนุญาต
11/09357
วัน-เวลาทำการ : จ.-ศ.: 09.00 – 17.30 น.
ส.: 09.00 - 12.00 น.
ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
สวิตเซอร์แลนด์
พบ
298 ช่วงวันเดินทาง จาก 52 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SMFT200451
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ขึ้นชม 2 เขาสวยงาม เขาซุนเนกกา และ เขาริกิ | เข้าชมปราสาทชิลยอง | มิลาน | เซอร์แมท | กรุงเบิร์น | อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 ก.ค. 63
 • 11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  1 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
  24 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
  1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
  22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 13 )
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
39,990 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195329
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
มิลาน | เซอร์แมท | เจนีวา | โลซานน์ | เบิร์น อินเทอร์ลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
10 มี.ค. - 29 มิ.ย. 63
 EVA Air
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
41,900 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194883
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ท่องเมืองเทพนิยาย พิชิต "ยอดเขามงบล็องค์" โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ "เมืองชาโมนิกซ์" พิชิต "ยอดเขากลาเซีย 3000" โดยกระเช้าไฟฟ้า ท้าพิสูจน์ความสูงบน "สะพานแขวนพีควอร์ค"
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 24 มิ.ย. 63
 EVA Air
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
42,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193822
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 12 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
45,900 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193830
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
45,900 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194567
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
มิลาน | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | โลซานน์ | อินเทอร์ลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 28 ก.ค. 63
 • 4 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  1 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
  24 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
  1 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
  22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 15 )
 Emirates Airlines
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
45,900 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194876
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวทิวทัศน์และธารน้ำแข็ง 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 18 มิ.ย. 63
 Thai Airways
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
45,999 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194568
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ซูริค | เบิร์น | เขาชิลธอร์น | อินเทอร์ลาเกน | ยอดเขาริกิ | ซุก | แองเกิ้ลเบิร์ก | มิลาน
เดินทางช่วง
12 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63
 • 12 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  4 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  10 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
  24 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 11 )
 Thai Airways
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
49,900 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195152
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
มิลาน | เซอร์แมต | ยอดเขากรอนเนอร์แกรต| ยอดเขากลาเซียร์ 3000| โลซานน์| ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
13 ก.พ. - 1 ก.ค. 63
 • 13 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
  14 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
  4 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
  18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
  25 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 10 )
 Thai Airways
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง
49,900 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194832
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 9 พ.ค. 63
 Singapore Airlines
8 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง
49,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 52 โปรแกรม
Powered by