ใบอนุญาต
11/09357
วัน-เวลาทำการ : จ.-ศ.: 09.00 – 17.30 น.
ส.: 09.00 - 12.00 น.
ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ไต้หวัน
พบ
679 ช่วงวันเดินทาง จาก 59 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SMFT193805
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
8 ก.พ. - 24 มี.ค. 63
 • 8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 12 )
 Nok Scoot
4 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
10,888 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT195248
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว | Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
11 ก.พ. - 27 มี.ค. 63
 • 11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 10 )
 Nok Scoot
4 วัน 2 คืน / เริ่มเพียง
10,888 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT193142
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 ม.ค. - 25 มี.ค. 63
 • 30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 11 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
11,888 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200454
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน,วัดพระถังซัมจั๋ง
ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 24 มี.ค. 63
 • 1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 20 )
 Nok Scoot
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
12,876 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT200455
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 4 มิ.ย. 63
 • 1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
  29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
  30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
  31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63
  1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
  2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
  5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
  6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
  7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
  8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
  9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
  16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
  17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
  19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
  20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
  21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
  22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
  26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
  27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
  28 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
  30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
  3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
  4 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63
  5 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
  7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
  10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
  11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
  12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
  14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
  17 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
  18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63
  19 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
  21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
  24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
  25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
  26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
  28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
  29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
  31 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 92 )
 Nok Scoot
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
12,876 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194967
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 20 มี.ค. 63
 Nok Scoot
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
12,888 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194750
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 27 มี.ค. 63
 • 31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 30 )
 Nok Scoot
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
13,878 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT194793
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
29 ม.ค. - 10 พ.ค. 63
 • 29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
  9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
  16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
  17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
  30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 44 )
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
13,878 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT196343
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 25 มี.ค. 63
 • 31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 23 )
 Nok Scoot
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
13,888 บ.
ทัวร์โค้ด
SMFT190557
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63
 • 31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
  6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
  8 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63
  12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
  15 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63
  19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
  22 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63
  26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
  ช่วงวันเดินทางทั้งหมด ( 35 )
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง
13,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 59 โปรแกรม
Powered by