เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@oib1488c

Travel License : 11/10981

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หยีชาง ฝูหรงเจิ้น ฟ่งหวง 7วัน 6คืน (QW)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หยีชาง ฝูหรงเจิ้น ฟ่งหวง 7วัน 6คืน (QW)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หยีชาง ฝูหรงเจิ้น ฟ่งหวง 7วัน 6คืน (QW)

เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย หยีชาง ฝูหรงเจิ้น ฟ่งหวง 7วัน 6คืน ล่องเรือชมเขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง กระเช้าลอยฟ้ขึ้นเขาประตูสวรรค์ ลิฟท์แก้วไปหลง ทางเดินกระจกเลียบหน้าผา บันไดเลื่อนทะลุ ภูเขา เส้นทาง 99 โค้ง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น อุทยานไอ่จ้าย สวนดอกท้อ บ้านเกิดกวี ชวีหยวน

รหัสทัวร์

CN_QW00019

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

14 ต.ค. 67 - 12 ม.ค. 68

จำนวนวัน

7วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

24,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qingdao Airlines

ต.ค. 67

26,900฿

14-20

26,900฿

21-27

พ.ย. 67

24,900฿

04-10

24,900฿

11-17

24,900฿

18-24

24,900฿

25-01ธ.ค.

ธ.ค. 67

26,900฿

02-08

24,900฿

09-15

24,900฿

16-22

25,900฿

23-29

34,900฿

30-05ม.ค.

ม.ค. 68

25,900฿

06-12

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

26,900

26,900

-

7,500

-

-

34

21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

26,900

26,900

-

7,500

-

-

34

04 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

24,900

24,900

-

7,500

-

-

34

11 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

24,900

24,900

-

7,500

-

-

34

18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

24,900

24,900

-

7,500

-

-

34

25 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

24,900

24,900

-

7,500

-

-

34

02 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

26,900

26,900

-

7,500

-

-

34

09 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

24,900

24,900

-

7,500

-

-

34

16 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

24,900

24,900

-

7,500

-

-

34

23 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

25,900

25,900

-

7,500

-

-

34

30 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

34,900

34,900

-

8,500

-

-

34

06 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68

25,900

25,900

-

7,500

-

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองหยีชัง

Day : 2

ล่องเรือชมเขื่อนสามผา – บ้านเกิดกวี ชวีหยวน –สวนเกาะดอกท้อ – Wedding Banquet

Day : 3

เมืองหยีชัง-จางเจียเจี้ย-ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น-ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น-นอนในเมืองเก่าฝูหรงเจ้น

Day : 4

ฝู่หรงเจิ้น–เรือข้ามฝั่ง-อุทยานไอ่จ้าย-เมืองโบราณฟ่งหวง จัตุรัสหงส์-สะพานหงเฉียว-สะพานสายรุ้ง นอนในเมืองเก่า (รวมรถขนกระเป๋าเข้าโรงแรม)

Day : 5

ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-ระเบียงกระจก-บันไดเลื่อนทะลุภูเขา-ออฟชั่นโชว์จิ้งจอกขาว / โชว์เหม่ยลี่

Day : 6

จางเจียเจี้ย-ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วเที่ยวเขาเทียนจื่อซาน-ภูเขาอวตาร-สะพานหนึ่งในใต้หล้า -ออฟชั่นะจกสะพานกรจกข้ามเขาแกรนด์แคนยอน

Day : 7

เมืองหยีชัง –– เดินทางกลับกรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท สไมล์แฟมมิลี่เทรเวล จำกัด

อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว

982-2-91018-5

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

นางพรทิพย์ ทองชั้น

ลาดพร้าว 92

633-2-15226-0

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง