เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@oib1488c

Travel License : 11/10981

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน บินลัดฟ้าตามหา ลาบูบู้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO + POP LAND 5วัน 3คืน (CA)

ทัวร์จีน บินลัดฟ้าตามหา ลาบูบู้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO + POP LAND 5วัน 3คืน (CA)

ทัวร์จีน บินลัดฟ้าตามหา ลาบูบู้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO + POP LAND 5วัน 3คืน (CA)

เที่ยวจีน บินลัดฟ้าตามหา ลาบูบู้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO + POP LAND 5วัน 3คืน สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่น Universal Studio เต็มวัน POPLAND สวนสนุกสุดน่ารักแห่งแรกของ POPMART ชมความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ชมจัตุรัสเทียนอันเหมือน วัดลามะ ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมือน เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟ เป็ดปักกิ่ง อาหารกวางตุ้ง อาหารเสฉวน

รหัสทัวร์

CN_CA00169

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

26 มิ.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

32,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air China

ก.ค. 67

32,900฿

03-07

32,900฿

10-14

33,900฿

18-22

33,900฿

25-29

ส.ค. 67

33,900฿

08-12

32,900฿

15-19

ก.ย. 67

32,900฿

04-08

32,900฿

11-15

32,900฿

18-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

33,900

33,900

33,900

5,500

-

25,900

26

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

33,900

33,900

33,900

5,500

-

25,900

26

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

32,900

32,900

32,900

5,500

-

24,900

26

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

32,900

32,900

32,900

5,500

-

24,900

26

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

32,900

32,900

32,900

5,500

-

24,900

26

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

32,900

32,900

32,900

5,500

-

24,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน

Day : 3

UNIVERSAL STUDIO BEIJING เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง)

Day : 4

กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถนนโบราณเฉียนเหมิน

Day : 5

วัดลามะ – สวนสนุก POP LAND – ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง (CA979 :20.00 - 23.55) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท สไมล์แฟมมิลี่เทรเวล จำกัด

อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว

982-2-91018-5

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

นางพรทิพย์ ทองชั้น

ลาดพร้าว 92

633-2-15226-0

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง