เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@oib1488c

Travel License : 11/10981

หน้าแรก

/

ทัวร์อิตาลี

/

ทัวร์อิตาลี ทีเด็ด ของแทร่ DOLOMITES 8วัน 5คืน (SV)

ทัวร์อิตาลี ทีเด็ด ของแทร่ DOLOMITES 8วัน 5คืน (SV)

ทัวร์อิตาลี ทีเด็ด ของแทร่ DOLOMITES 8วัน 5คืน (SV)

เที่ยวอิตาลี ทีเด็ด ของแทร่ DOLOMITES 8วัน 5คืน โคลอสเขียม บันดสเปน ฟลอเรนซ์ คอร์ตินา ดัมเปซโซ่ ทะเลสาบมิซูรินา ทะเลสาบบรายเอียซ ซานต้ามาดดาเลนา โบลซาโน เวโรนา เซอร์มิโอเน

รหัสทัวร์

IT_SV00008

ประเทศ

อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

04 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

69,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Saudia Airlines

ธ.ค. 67

69,999฿

04-11

77,777฿

25-01ม.ค.

78,888฿

27-03ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

69,999

69,999

69,999

17,500

27,900

50,500

25

25 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

77,777

77,777

77,777

25,000

27,900

58,500

25

27 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

78,888

78,888

78,888

25,000

27,900

58,500

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินเจดดาห์ - สนามบินโรม ฟูมิซิโน่ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี - บันไดสเปน

Day : 3

ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเรนซ์

Day : 4

เวนิส - สะพานถอนหายใจ - มหาวิหารซานมาร์โก (บริเวณภายนอก) - จัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โก - หอนาฬิกาเซนต์มาร์ค - คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่

Day : 5

ทะเลสาบมิซูริน่า - ทะเลสาบบรายเอียซ - บริกเซน - ซานต้ามาดดาเลน่า - โบลซาโ

Day : 6

เวโรนา - เซอร์มิโอเน - มิลาน

Day : 7

มิลาน - มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) - สนามบินมิลาน

Day : 8

สนามบินเจดดาห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท สไมล์แฟมมิลี่เทรเวล จำกัด

อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว

982-2-91018-5

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

นางพรทิพย์ ทองชั้น

ลาดพร้าว 92

633-2-15226-0

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง