ใบอนุญาต
11/09357
วัน-เวลาทำการ : จ.-ศ.: 09.00 – 17.30 น.
ส.: 09.00 - 12.00 น.
ทัวร์ต่างประเทศ

ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2]

ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2]
ทัวร์โค้ด
SMFT195667
แชร์ทัวร์นี้
ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2]

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
เดินทางช่วง
4 วัน 3 คืน /
เริ่มเพียง 12,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 20
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 16,999 19,999 แสดง - 25
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
5 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 12,999 15,999 แสดง - 25
12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 25
19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 25
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 16,999 19,999 แสดง - 25
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 12,999 15,999 แสดง - 25
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 25
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 25
31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 25
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 25
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 16,999 19,999 แสดง - 25
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 15,999 18,999 แสดง - 25
Powered by