ใบอนุญาต
11/09357
วัน-เวลาทำการ : จ.-ศ.: 09.00 – 17.30 น.
ส.: 09.00 - 12.00 น.
ทัวร์ต่างประเทศ

ZMXP17 อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม [เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส]

ZMXP17 อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม [เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส]
ทัวร์โค้ด
SMFT196295
แชร์ทัวร์นี้
ZMXP17 อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม [เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส]

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรม อันมีประวัติยาวนานกว่า 2,800 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่ "นครรัฐวาติกัน"
เดินทางช่วง
6 ก.พ. 63 - 22 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
6 วัน 3 คืน /
เริ่มเพียง 32,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
6 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 32,999 40,998 แสดง - 17
Sold Out
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 45,999 55,998 แสดง - 31
30 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63 36,999 45,998 แสดง - 31
1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 36,999 45,998 แสดง - 31
6 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 35,999 44,998 แสดง - 31
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 34,999 42,998 แสดง - 25
28 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 34,999 42,998 แสดง - 25
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 35,999 43,998 แสดง - 31
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 35,999 43,998 แสดง - 25
Powered by